One Can Work with That

Tmu-na, 2014

 
אפשר לעשות עם זה משהו, קטע מההצגה --- One Can Work With That (clip from a theatre show)
אפשר לעשות עם זה משהו (קטע) --- (One Can Work With That (clip
אפשר לעשות עם זה משהו --- 2014 ---- תיעוד מלא של ההצגה